Torrem Comp 50x2,5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.De geadviseerde dosering is:Bij hoge bloeddruk:De gebruikelijke dosering is 1 tablet à 2,5 mg per dag, bij voorkeur 's morgens bij het ontbijt met een beetje water.Bij oedemen:De behandeling begint meestal met een dosis van 10 mg per dag, bij voorkeur 's morgens innemen bij het ontbijt met een beetje water. Indien het effect onvoldoende is kan de arts, indien noodzakelijk, deze dosis verhogen of overgaan tot een andere behandeling.Heeft u te veel van dit middel ingenomen?Wanneer u te veel van Torrem heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker, de spoedgevallendienst of het Antigifcentrum (070/245.245).Raadpleeg uw arts bij overvloedige urinevorming. Hij treft dan de nodige maatregelen om het vochtverlies en stoffen die via de urine uitgescheiden worden te compenseren. Hij zal de bloeddruk en het hart controleren. Ga zitten of liggen indien u duizelig wordt.Het advies van uw dokter is vooral vereist wanneer:

 • Torrem gelijktijdig ingenomen wordt met geneesmiddelen uit de digitalisgroep,
 • bij hartaandoeningen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.Als u stopt met het innemen van dit middel:Niet van toepassing.Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling
 • De werkzame stof in dit middel is torasemide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, maïszetmeel, watervrij colloïdaal silicium, magnesiumstearaat (Zie ook rubriek wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 'Torrem bevat lactose').
Indicatie

De werkzame stof van Torrem is torasemide. Het is een geneesmiddel dat de productie van urine verhoogt (waterafdrijvend middel).Torrem is bestemd voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) en zwelling door vochtophoping (oedeem) Dit ophouden van water kan het gevolg zijn van een onvoldoende werking van:

 • het hart,
 • de nieren
 • de lever.
Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie van deze bijsluiter.
 • U bent allergisch (overgevoelig) voor antidiabetische geneesmiddelen van het type "sulfonylurea"
 • U bent allergisch voor sulfamiden (geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van infecties van het type 'sulfamiden' ;
 • U heeft last van lage bloeddruk;
 • Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
 • U heeft ernstige nierstoornissen.
 • bij patiënten in coma als gevolg van een leverziekte, tot de aandoening verbetert of verdwijnt.
 • in geval van vermindering van het bloedvolume.
 • U heeft problemen met urineren (b.v. veroorzaakt door een prostaatvergroting);
 • U heeft last van jicht of hartritmestoornissen.
 • Als u gelijktijdig een behandeling krijgt met antibiotica (aminoglycosiden of cefalosprinen);
 • in geval van vermindering van de natrium- of kaliumconcentratie in het bloed (het gaat hier om stoffen die bepaald worden tijdens een bloedonderzoek).
 • bij kinderen jonger dan 16 jaar.
Details
CNK4201570
FabrikantenMeda Pharma, Viatris
Bijsluiter