Levocetirizine Teva 5mg Filmomh Tabl 100 X 5mg

Geneesmiddel
Op bestelling

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder

De aanbevolen dagelijkse dosis is 5 mg (1 filmomhulde tablet).

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten met een matige tot ernstige nierfunctiestoornis wordt aanpassing van de dosis aanbevolen (zie "Nierfunctiestoornis").

Nierfunctiestoornis

De doseringsintervallen moeten individueel aangepast worden overeenkomstig de nierfunctie (eGFR - geschatte glomerulaire filtratiesnelheid). Voor het aanpassen van de dosis wordt verwezen naar tabel in bijsluiter.

Bij pediatrische patiënten met nierfunctiestoornis moet de dosis worden aangepast op basis van de nierklaring en het lichaamsgewicht van de patiënt. Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar voor kinderen met een nierfunctiestoornis.

Leverfunctiestoornis

Er is geen dosisaanpassing nodig bij patiënten die alleen leverfunctiestoornis hebben. Bij patiënten met zowel een leverfunctiestoornis als een nierfunctiestoornis wordt aanpassing van de dosis aanbevolen (zie "Nierfunctiestoornis" hierboven).

Pediatrische patiënten

Kinderen van 6 tot 12 jaar

De aanbevolen dagelijkse dosis is 5 mg (1 filmomhulde tablet).

Voor kinderen van 2 tot 6 jaar is geen aangepaste dosering mogelijk met de filmomhulde tablet. Het wordt aanbevolen om een pediatrische vorm van levocetirizine te gebruiken.

Wijze van toediening

De filmomhulde tablet moet oraal worden ingenomen. De tablet dient in zijn geheel te worden

doorgeslikt met een hoeveelheid vloeistof en kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Het wordt aanbevolen de dagelijkse dosis in een keer in te nemen.

Duur van de behandeling

Intermitterende allergische rhinitis (symptomen die optreden minder dan vier dagen per week of minder dan vier weken per jaar) dient behandeld te worden overeenkomstig de ziekte en de voorgeschiedenis; de behandeling kan gestaakt worden zodra de symptomen verdwenen zijn, en kan weer worden opgestart als de symptomen terugkeren. In geval van persisterende allergische rhinitis (symptomen die optreden meer dan vier dagen per week of meer dan vier weken per jaar) kan aan de patiënt een ononderbroken behandeling worden voorgesteld gedurende de periode van blootstelling aan allergenen.

Er is klinische ervaring met het gebruik voor behandelingsperioden van ten minste 6 maanden. Voor chronische urticaria en chronische allergische rinitis is momenteel tot 1 jaar klinische ervaring beschikbaar met cetirizine (racemaat).

Samenstelling

Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg levocetirizine dihydrochloride (equivalent aan 4,2 mg levocetirizine).

Hulpstof met bekend effect: Elke filmomhulde tablet bevat 63,5 mg lactosemonohydraat.

  • Tabletkern

Microkristallijne cellulose

Lactosemonohydraat

Watervrij colloïdaal silicium

Magnesiumstearaat (E572)

  • Filmomhulling

Hypromellose (E464)

Titaandioxide (E171)

Macrogol 400

Indicatie

Levocetirizine Teva is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van allergische rinitis (met inbegrip van persisterende allergische rhinitis) en van urticaria bij volwassenen en bij kinderen van 6 jaar en ouder.

Gegevens
CNK2686434
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte60 mm
Lengte138 mm
Diepte73 mm
Hoeveelheid verpakking100
Bijsluiter