Ixiaro Susp Voor Injectie Voorgev Spuit 1x0,5ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

  • Dag 0: 1 injectiespuit van 0,5 ml
  • Dag 28: 1 injectiespuit van 0,5 ml
  • Boosterdosis: 1 injectiespuit na 12 - 24 maanden

Kinderen en adolescenten van 3 tot < 18 jaar

  • Dag 0: 1 injectiespuit van 0,5 ml
  • Dag 28: 1 injectiespuit van 0,5 ml

Kinderen van 2 maanden tot < 3 jaar

  • Dag 0: 1 injectiespuit van 0,25 ml
  • Dag 28: 1 injectiespuit van 0,25 ml

Toedieningswijze

  • IM in de musculus deltoideus
  • Bij baby's kan het anterolaterale deel van de dij als injectieplaats worden gebruik
Indicatie

Japanse encefalitis

Contra indicatie

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in"Samenstelling" vermelde hulpstoffen of voor de residuen protaminesulfaat, formaldehyde, bovien serumalbumine, gastcel-DNA, natriummetabisulfiet, gastcelproteïne.De tweede dosis mag niet worden toegediend aan personen bij wie zich na toediening van de eerste dosis van het vaccin overgevoeligheidsreacties voordoen.De toediening moet worden uitgesteld bij personen met ernstige acute, met koorts gepaard gaande ziekten.

Details
CNK2765469
FabrikantenEco Pharma Supply
MerkenGsk
Breedte63 mm
Lengte170 mm
Diepte30 mm
Verpakkingshoeveelheid1
Bijsluiter