Sifrol 0,18mg Pi Pharma Comp 100 Pip

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

De doses worden uitgedrukt in pramipexol base.

ZIEKTE VAN PARKINSON

 • Aanvangsdosis:
  • 0,088 mg, 3 x per dag (= 0,264 mg/dag).
  • Daarna, dosering in stappen van 5-7 dagen verhogen op basis van de therapeutische respons en de ongewenste effecten:

  - week 1: 0,088 mg, 3 x per dag (= 0,264 mg/dag).

  - week 2: 0,18 mg, 3 x per dag (= 0,54 mg/dag).

  - week 3: 0,35 mg, 3 x per dag (= 1,1 mg/dag).

  • Indien verdere dosisverhoging noodzakelijk: dagelijkse dosis verhogen met 0,54 mg per week.
  • Maximale dosis: 3,3 mg per dag.
 • Bij combinatie met levodopa wordt geadviseerd om tijdens het verhogen van de dosis pramipexol de levodopadosis te verlagen.
 • Onderhoudsbehandeling:
  • Tussen 0,264 mg/dag en max. 3,3 mg/dag
  • Bij een dosis > 1,1 mg/dag: stijging van de incidentie van somnolentie.
 • Progressief staken van de behandeling (wegens risico op maligne neuroleptisch syndroom):
  • De dosis met 0,54 mg per dag afbouwen tot een dagdosis van 0,54 mg.
  • Daarna 0,264 mg per dag en daarna stoppen.

  RESTLESS LEGS SYNDROOM

  • Aanvangsdosis: 0,088 mg, 1 x /dag.
  • Indien nodig, dosering in stappen van 4-7 dagen verhogen:
  • 1ste stap: 0,18 mg, 1 x /dag.
  • 2de stap: 0,35 mg, 1 x /dag.
  • 3de stap: 0,54 mg, 1 x /dag.
 • Maximale dosis: 0,54 mg, 1x /dag.
 • De respons van de patiënt dient na 3 maanden te worden geëvalueerd.
 • Als de behandeling wordt onderbroken (< een paar dagen): het stapsgewijs oplopend doseringsschema hernemen.
 • Staken van de behandeling zonder progressieve afbouw is mogelijk zolang de dosis niet meer dan 0,54 mg bedraagt.

Dosisaanpassingen

NIERINSUFFICIËNTIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

 • Creatinineklaring > 50 ml/min: geen dosisaanpassing nodig.
 • Creatinineklaring tussen 20 en 50 ml/min:
  • aanvangsdosis: 0,088 mg, 2 x /dag.
  • maximum dosis: 1,57 mg per dag.
 • Creatinineklaring < 20 ml/min:
  • aanvangsdosis: 0,088 mg, 1 x /dag.
  • maximum dosis: 1,1 mg per dag.
 • Als de nierfunctie tijdens de onderhoudsbehandeling verslechtert, dient de dagdosering te worden verlaagd met hetzelfde percentage als de afname in de creatinineklaring.

NIERINSUFFICIËNTIE BIJ HET RESTLESS LEGS SYNDROOM

 • Creatinineklaring > 20 ml/min: geen dosisaanpassing nodig.
 • Hemodialyse patiënten of bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie: geen gegevens.

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel, samen met water.
 • Parkinson: de dagdosering in 3 gelijke doses verdelen.
 • Rusteloze benen: een inname per dag, 2 tot 3 uur vóór het naar bed gaan.
Indicatie

Ziekte van Parkinson

 • Bij volwassenen voor de behandeling van de verschijnselen en symptomen van de ziekte van Parkinson, alleen (zonder levodopa) of in combinatie met levodopa, wanneer tijdens het verloop van de ziekte, in latere stadia, het effect van levodopa afneemt of inconsistent wordt en schommelingen in het therapeutische effect optreden ('eind van de dosis'- of 'on-off' - schommelingen).

Rusteloze benen syndroom

 • Bij volwassenen als symptomatische behandeling van matig tot ernstig idiopathisch Restless Legs Syndroom in doseringen tot 0,54 mg base (0,75 mg zout).
Details
CNK3397460
FabrikantenPi Pharma
MerkenPi Pharma
Breedte71 mm
Lengte119 mm
Diepte43 mm