Centidox 100 % 1 Kg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

poeder voor gebruik in drinkwater of melk/melkvervanger voor kalveren en varkens, Doxycyclinehyclaat. Geel poeder voor gebruik in drinkwater of melk/melkvervanger.

Gebruik

Dosering

Kalveren:10 mg doxycyclinehyclaat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen

Varkens: 10 mg doxycyclinehyclaat per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen

Toedieningswijze:

Kalveren: oraal via de melk(vervanger)

Varkens: oraal via het drinkwater

Kalveren:

Op basis van de te gebruiken dosis en het aantal en het gewicht van de te behandelen kalveren kan de precieze dagelijkse hoeveelheid product worden berekend. Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo precies mogelijk worden bepaald om onderdosering te voorkomen. Het gebruik van goed geijkte weegapparatuur wordt aanbevolen wanneer sachets slechts gedeeltelijk worden gebruikt.

De onderstaande formule kan worden gebruikt om de concentratie product per liter (kunst)melk te berekenen:

10 mg doxycyclinehyclaat

per kg lichaamsgewicht

per dag

x gemiddeld lichaamsgewicht (kg) van de te behandelen dieren

= .... mg product per l (kunst)melk

Gemiddeld dagelijks verbruik van (kunst)melk (l) per dier

  • Na bereiding met de (kunst)melk moet de oplossing binnen 6 uur worden verbruikt.
  • De gemedicineerde kunstmelk mag niet minder dan 100 mg product per liter bevatten.

Varkens:

Een geconcentreerde drinkwateroplossing dient twee maal daags ('s ochtends/'s avonds) te worden toegediend, zodanig dat de helft van de totale dagelijkse dosis wordt opgenomen per medicatieperiode van 4 uur. Deze drinkwateroplossing moet minstens 400 mg product per liter drinkwater bevatten. Op basis van de te gebruiken dosis, de minimumconcentratie van 400 mg product per liter, het gemiddelde drinkwaterverbruik, het aantal en het gewicht van de te behandelen varkens kan de precieze hoeveelheid gemedicineerd drinkwater worden berekend. Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo precies mogelijk worden bepaald om onderdosering te voorkomen. Het gebruik van goed geijkte weegapparatuur is aangeraden wanneer sachets slechts gedeeltelijk worden gebruikt. Een oplossing met 400 mg product per liter drinkwater volstaat bijvoorbeeld als tweemaal 1 liter per dag wordt toegediend om zo de volledige behandelingsdosis van 10 mg/kg toe te dienen aan varkens met een lichaamsgewicht van 80 kg die 100 ml drinkwater per kg lichaamsgewicht verbruiken.

Een gemedicineerde drinkwateroplossing moet binnen 4 uur worden verbruikt. Bereid niet meer gemedicineerd drinkwater dan binnen 4 uur kan worden verbruikt. Het wordt aanbevolen om voor de medicatieperiode ca. 2 uur (minder bij warm weer) drinkwater te beperken en er voor te zorgen dat er voldoende drinkpunten zijn voor al de te behandelen varkens. Tijdens de medicatieperiode mag geen andere bron van drinkwater beschikbaar zijn. Nadat al het gemedicineerde water is opgedronken, mag het drinkwatersysteem weer worden ingeschakeld.

De oplosbaarheid van het product hangt af van de pH-waarde; in regio's met hard, alkalisch water kunnen zich verbindingen vormen in het drinkwater. Het product mag niet worden toegevoegd aan zeer hard water met een hardheid van meer dan 17,5°d en een pH-waarde van meer dan 8.1.

Wachttijd

Kalveren:

(Orgaan)vlees: 16 dagen

Varkens:

(Orgaan)vlees: 8 dagen

Samenstelling

per gram product:

Werkzaam bestanddeel:

Doxycyclinehyclaat 1000 mg/g equivalent aan 867 mg/g doxycycline base

Indicatie

Kalveren en varkens:

Preventie en behandeling van respiratoire aandoeningen die veroorzaakt worden door Pasteurella multocida en Mycoplasma spp. die gevoelig zijn voor doxycycline.

De aanwezigheid van ziekte in de groep moet bewezen zijn alvorens een preventieve behandeling te starten.

Contra Indicaties

  • Niet gebruiken bij dieren met een actieve microbiologische spijsvertering in de pens.
  • Niet gebruiken bij dieren met een overgevoeligheid voor tetracyclines.
  • Niet gebruiken bij dieren met een leverinsufficiëntie.
  • Niet gebruiken bij dieren met een nierinsufficiëntie
Details
CNK2755429
FabrikantenDechra veterinary products
Bijsluiter